معرفی

ESP Azure IoT SDK مبتنی بر Azure IoT C SDK است و کاربران را قادر می سازد تا دستگاه های مبتنی بر ESP32 خود را به هاب IoT Azure متصل کنند.

 

سخت افزار

اساساً شما برای شروع به یک هاست توسعه و یک برد توسعه ESP32 نیاز دارید.

 

راه اندازی هاست توسعه

جهت راه اندازی فریمورک توسعه ESP IDF مورد استفاده قرار می گیرد. برای شروع مراحل زیر را دنبال کنید:

 

با دنبال کردن مراحل اینجا، محیط توسعه ESP IDF را تنظیم کنید.

در یک فولدر جداگانه، پروژه esp-azure را به صورت زیر کلون کنید (لطفاً به گزینه --recursive توجه کنید، که برای کلون کردن زیرمجموعه های مختلف git مورد نیاز esp-azure لازم است)

$ git clone --recursive https://github.com/espressif/esp-azure.git

توجه داشته باشید که اگر تا به حال branch یا git head یا esp-idf یا esp-azure را تغییر داده اید، اطمینان حاصل کنید که همه زیرمجموعه های git repo با executing سینک هستند git submodule update --init --recursive

 

راه اندازی Azure IoT Hub

با دنبال کردن اسناد در اینجا، یک هاب Azo IoT ایجاد کنید.

توجه: هنگام انتخاب "سطح قیمت گذاری و مقیاس"، گزینه ای برای انتخاب وجود دارد، F1: Free Tier، که برای "Basic evaluation" کافی می باشد.

کانکشن استرینگ IoT Hub - کلید اصلی را از Azure IoT Hub کپی کنید. بعداً مورد نیاز خواهد بود. تصویر زیر به شما کمک می کند تا آن را پیدا کنید.

 

کانکشن استرینگ - primary key sample:

HostName=<azure-iot-hub-name>.azure-devices.net;SharedAccessKeyName=iothubowner;SharedAccessKey=<base64-encoded-access-key>

 

راه اندازی Azure CLI

  • نصب Azure CLI
  • از ترمینال خود، دستور az را اجرا کنید تا مطمئن شوید که نصب موفقیت آمیز بوده است. خروجی به این صورت خواهد بود:
$ az

Welcome to Azure CLI!
---------------------
Use `az -h` to see available commands or go to https://aka.ms/cli.
...
  • نصب افزونه Azure IoT CLI با استفاده از
$ az extension add --name azure-cli-iot-ext

پس از آن، باید بتوانید از  azure CLI  برای مدیریت دستگاه iot خود استفاده کنید. لیستی از CLI های مفید Azure را می توانید در اینجا پیدا کنید

 

ایجاد دستگاه IoT Azure

  • با استفاده از $ az login به Azure CLI وارد شوید
  • ایجاد یک دستگاه جدید با استفاده از $ az iot hub device -Identity create -n [IoTHub Name] -d [Device ID]
  • با استفاده از $ az iot hub device-Identity show-connection-string -n [IoTHub Name] -d [Device ID] رشته اتصال را برای دستگاه خود دریافت کنید
  • نمونه رشته اتصال دستگاه:
HostName=<azure-iot-hub-name>.azure-devices.net;DeviceId=<azure-iot-device-id>;SharedAccessKey=<base64-encoded-shared-access-key>

این امر در مثالها نیاز است

 

نتایج مانیتور

برای مشاهده رویدادهای مختلف و داده های مبادله شده بین دستگاه و هاب اینترنت اشیا از خط فرمان خود، دستور زیر را اجرا کنید:

$ az iot hub monitor-events -n [IoTHub Name] --login '[Connection string - primary key]'

به کوتیشن ' رشته اتصال توجه کنید. بدون آنها، فرمان به دلخواه کار نمی کند.

 

برای مانیتور بر فعالیت در دستگاه ESP خود، دستور زیر را اجرا کنید:

$ make monitor

 

عیب یابی

1 . برخی از مشکلات رایج را می توان با غیرفعال کردن فایروال برطرف کرد.

2 . در صورت عدم موفقیت در بیلد، می توانید موارد زیر را امتحان کنید:

$ git submodule update --init --recursive

نسخه کامپایلر را بررسی کنید و مطمئن شوید که نسخه صحیح نسخه ESP IDF شما است.

بررسی کنید که آیا IDF_PATH به درستی تنظیم شده است یا خیر

پروژه را با clean و در صورت نیاز با استفاده از rm -rf build sdkconfig sdkconfig.old آن را clean کنید.

3 . اطمینان حاصل کنید که رشته اتصال دستگاه دریافت شده از Azure IoT Hub صحیح است.

 

منبع: https://github.com/espressif/esp-azure

  نظرات

جهت ثبت نظر وارد سایت شوید

راهنمای استفاده از کد در کامنت
````
insert your code
``