دیود 1N4148W

ناموجود

دیود 1N4007

280 تومان

سنسور دمای LM35DZ

15,500 تومان

آی سی 7432 - 74F32N

5,500 تومان

آی سی 7486 - 74HC86N

5,500 تومان

آی سی 7404 - 74HC04N

6,000 تومان

آی سی 7408 - 74HC08N

5,000 تومان

آی سی LM324N

4,800 تومان

سنسور PIR D204B

13,200 تومان

آی سی 4047BE

4,200 تومان

آی سی NE555P

3,200 تومان

LED 3mm RED

ناموجود

فتوسل LDR 5mm

950 تومان