تگ کارتی RFID 125Khz

5,500 تومان

بازر 5 ولت TMB12A05

7,000 تومان

سنسور دمای LM35DZ

54,500 تومان

آی سی 7432 - 74F32N

9,850 تومان

آی سی 7486 - 74HC86N

13,800 تومان

آی سی 7404 - 74HC04N

10,800 تومان

آی سی 7408 - 74HC08N

11,800 تومان

آی سی LM324N

7,400 تومان

سنسور PIR D204B

ناموجود

آی سی 4047BE

9,800 تومان

آی سی NE555P

4,200 تومان

LED 3mm RED

ناموجود

فتوسل LDR 5mm

950 تومان